WITS Institute joins to RESSÒ-Solar Decathlon Versailles 2014

We met the members of the Ressò team on the 1st session of the cycle called “Towards an efficient architecture” that we organized for Roca Barcelona Gallery, which was about Energy Self-sufficiency: the case study of the Solar Decathlon in Catalonia.

On the post-event dinner Daniel Calatayud talked with Ignasi Pérez Arnal (WITS Institute co-founder) to help the Ressó team  to find sponsors for the 2014 Solar Decathlon Europe in Paris. And we did it.

That’s the state of the art:

Fifty students will participate in the international competition Solar Decathlon Europe 2014 on 15 June with the help of  our support.
To carry it out have begun a crowdfunding campaign  to reach the cost of transport to Versailles, where they held the competition.
We would all be very grateful if you have a look and collaborate.
For more information on the following link: www.vkm.is / femresso 
Thank you!

“HACIA UNA ARQUITECTURA EFICIENTE…”

És un plaer per nosaltres presentar-vos aquest cicle que WITS Institute ha organitzat per a Roca Barcelona Gallery

El cicle de conferències Cap a una arquitectura eficient es desenvoluparà entre el 28 d’abril i el 9 de juliol i se centrarà en analitzar el concepte d’eficiència. Dirigit a professionals de tots els àmbits del sector de la construcció, aquest cicle pretén desvetllar els criteris, les necessitats i les oportunitats que els nous paradigmes ambientals aporten a la nova societat emergent. L’energia és un dels exemples més importants i, per aquest motiu, les sessions se centraran en establir les bases per a una millor gestió.Podem afirmar que la seva importància i la de les certificacions energètiques han redirigit el desenvolupament de l’arquitectura i de tots els àmbits de la construcció en les últimes dècades. El concepte de l’eficiència cobreix des d’aspectes econòmics fins al consum i la utilització de l’aigua. El cicle de conferències estarà dividit en 4 sessions, d’abril a juliol, centrades en les següents temàtiques: autosuficiència energètica, certificacions energètiques, energia grisa i l’eficiència en l’ús de l’aigua. Cada sessió estarà enfocada a l’estudi d’un aspecte diferent sobre l’eficiència amb la finalitat de proporcionar als assistents una visió panoràmica d’aquest tema.Vers une architecture, la inspiració de Le Corbusier. Amb el títol Cap a una arquitectura eficient, aquest cicle aludeix a l’assaig escrit pel cèlebre arquitecte francès Le Corbusier, considerat un referent en el món de l’arquitectura i la construcció. Publicat el 1923, el llibre del cèlebre arquitecte defensava que l’arquitectura del segle XX havia de ser coherent amb altres camps creatius de l’activitat humana que havien aconseguit adaptar-se a les noves necessitats i als processos productius de la societat industrial i tecnològica.

 

El format de les sessions consistirà en una breu contextualització del tema, una presentació dels ponents i una taula rodona dinamitzada per un moderador especialista.

 

28 d’abril a les 18:30h

Autosuficiència energètica. El cas del Solar Decathlon a Catalunya

Es basarà en l’experiència dels autors dels quatre projectes catalans que han participat en el concurs Solar Decathlon.

Ponents:

W. G. Reinberg  “Georg W. Reinberg: hacia una Arquitectura eficiente y productiva!”
Torsten Masseck, low3 ETSAV
Rodrigo Rubio, FabLab House IAAC
Jordi Mitjans, Adrià Vilajoana, Bernat Colomé, e(co). ETSAV
Martí Obiols, Guillem Ramon Pernau, Sara Ferran, Ressó. ETSAV

Per assistir a la sessió: REGÍSTRA’T AQUÍ

21 de maig a les 18:30h

Certificacions energètiques. Els principals segells a la mateixa sala

Té com a objectiu aclarir i distingir entre la majoria de segells que existeixen en l’actualitat. (breeam, leed, dgnb, minergie, passivhaus, verde, ecómetro).

Ponents:

Introducció: Gerardo Wadel, Societat Orgànica
Micheel Wassouf, Passivhaus
Daniel Tigges, Minergie
Bruno Sauer, Verde
Emmanuel Pauwels, LEED
Francesc Bonvehí, DGNB
Mara Rodriguez Hermida, BREEAM
Iñaki Alonso, Ecómetro

Per assistir a la sessió: REGISTRA’T AQUÍ

18 de juny a les 18:30h

L’Energia Grisa des de la Circular Economy

Abordarà conceptes més innovadors sobre com hem de valorar l’energia en el moment de produir un material i com una construcció ha de ser partícip de nous models econòmics que afectaran la nostra societat, com per exemple el concepte de Circular Economy, un dels valors difosos per la Ellen MacArthur Foundation, el Cradle-to-cradle, ACV,etc.

Ponents:

Introducció: Gerardo Wadel
Daniel Calatayud, PaUS
Dr. Pere Fuliana. ESCI
Ignasi Cubiña, ECOINTELLIGENT GROWTH
Javier Peña, MATERFAD

Per assistir a la sessió: REGISTRA’T AQUÍ

9 de juliol a les 18:30h

Últimes innovacions en l’eficiència en l’ús de l’aigua

Es descobriran les relacions entre aigua i energia i es parlarà sobre com l’enginy humà h aintentat sempre reduir el consum de l’aigua tant a escala de la ciutat com en l’ús domèstic amb ajuda de les últimes tecnologies implantades per a la seva reutilització. Es veuran exemples com l’aprofitament del’aigua de la pluja, les aigües grises, la visualització del consum o la seva gestió intel·ligent, entre altres coses.

Ponents:

Jordi Huguet, Aguapur
Josep Congost, Roca. Innovation Lab
Jordi Riera, BN-Star
Jochen Scheerer, ASEPMAPer assistir a la sessió: REGISTRA’T AQUÍ

MASTER ECOHABITAT: Diseño de la vivienda ecoeficiente

ÚLTIMA OPORTUNIDAD!

El próximo 12 de marzo (falta menos de 1 mes!!) empieza el Postgrado Ecohabitat: Diseño de la vivienda Ecoeficiente.

En un momento en el que ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero de la edificación o interiorista supone una redifinición constante de tu rol en la sociedad, entendemos que todo el trabajo que queda es rehabilitar lo construido. Y hacerlo con criterios de Ecoeficiencia pero también entender esa rehabilitación energética como una oportunidad para mejorar la Socioeficiencia y trabajar los puntos donde lo individual y lo colectivo se encuentran.

Para ello contamos con Coque Claret, un referente de la arquitectura y la sostenibilidad para entender porqué Robinson Crusoe toma el mando; con Josep Linares, Director Técnico de l’Agència d’Habitatge de Catalunya para ver qué sucede en la vivenda de protección oficial de primera mano; con Ricardo Devesa, investigador y docente para aprender a investigar de verdad; y además, con la mayor asociación de vecinos de Catalunya para decidir con ellos cómo mejorar su barrio en el Proyecto Final del Curso.

Es sin duda una oportunidad única de aprender desde las últimas técnicas de aislamientos exteriores, hasta manejar un proceso participativo, pasando por saber utilizar el C3X hasta entender qué es la microcogeneración y sin dejar de descubrir conceptos como la resiliencia y la biohabitabilidad. Visitaremos hasta 8 obras durante el curso, entre las cuales algunos de los edificios con mejor termodinámica de nuestro país como el ICTA (Institut de les Ciències i les Tecnologies Ambientals). Todo un acontecimiento. Sólo faltas tú!

Marc Binefa, Co-director del Postgrado

marcbinefa@gmail.com

Más información en: http://www.elisava.net/es/estudios/ecohabitat-diseno-de-la-vivienda-ecoeficiente-en-barcelona

LAST CHANCE : Ecohousing

In a time when being an architect , technical architect , engineer or interior designer of the building needs a constant redefinition of your role in society , we understand that all the work that remains is to rehabilitate the existing buildings. And do it with Eco-efficiency criteria but also understand that energy rehabilitation as an opportunity to improve and work Social- efficiency and understand the points where the individual and the collective meet each other.

To develop this program we work with: Coque Claret, a leader reference about architecture and sustainability to understand why Robinson Crusoe takes comand; with Josep Linares, Technical Director of the Catalan Housing Agency to see what happens in the official protected housing; with Ricardo Devesa publisher and researcher, learning to investigate in the right way; and finally with the most  bigger neighborhood association of Catalunya, to decide with them how to improve their quarter in the Final Project .

It is certainly a unique opportunity to learn the latest isolation techniques, to manage a participatory process , to know how to use the C3X to understand what is micro and still discover concepts such as resilience and biohabitability. Visit up to 8 works during the course , including some of the buildings with best and innovative thermodynamic behaviour of our country as the ICTA (Environment Sciencies and Technologies Institute) . Quite an event . Only you are missing!

Marc Binefa , Co – Director of the Graduate Program

Contact marcbinefa@gmail.com

More information: http://www.elisava.net/es/estudios/ecohabitat-diseno-de-la-vivienda-ecoeficiente-en-barcelona

BIM Academy IN COMPANY starts walking…

BIM ACADEMY+CAATEEB + GREMI DE CONSTRUCTORS PNG

Des de WITS Institute estem treballant per millorar les condicions del Sector de la Construcció, i per això ens hem unit a diferents institucions del sector, desenvolupant diferents accions.

Estem organitzant i desenvolupant el cursos BIM (Building Information Modelling) presencials i on-line de l’ Àrea Building School del Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Madrid i Barcelona. Aviat en tindreu més notícies.

També estem treballant amb el Gremi de Constructors d’Obres des d’on hem llançat una acció formativa gratuita, ja activa, per actualitzar els professionals del sector i puguin conéixer les virtuts del BIM i aprendre a treballar amb ell. S’han establert convenis amb All-Plan i Presto per a que cedeixin llicències. A qué esteu esperant en contactar-hi? Hi ha places limitades.

A més, amb el Gremi i en el marc de la Xarxa Catalunya Emprèn, estem treballant per a crear els nous emprenedors del Sector de la Construcció, oferir segones oportunitats a empreses existents (en fallida o que hagin tancat) o traspassar negocis que són viables però no tiren endavant.

From Wits Institute we are working to improve the conditions of the Construction Sector and that is why we joined different sector institutions , developing different actions.

We are organizing and developing courses BIM ( Building Information Modelling ) in-person and online in the Area Building School  from the Association of Surveyors and Building Engineers of Madrid and Barcelona . You ‘ll have more news soon .

We have started working with the Union of Builders Catalonia to improve the Construction Sector of our country.We also are working with the Union of Builders from where we’ve launched a free formation action to update professionals of the Construction Sector. They will learn the values of BIM and how to work with it. We also have reached agreements with All-Plan and Presto  for software licenses. What are you waiting for? There are limited locations.

Furthermore, in this relationship, within the framework of the Entrepreneurs Network of Catalonia, we are working to create new entrepreneurs in the Construction Sector, offering second chances to existing companies (bankruptcy or closed business) or transfer business economically viable but not going ahead.

 

Sello Emprendedor

We are entrepreneurs too!

13th November 2013

We have achieved the “Sello Emprendedor” (Entrepreneur Seal). It is a certification that guarantees your project’s quality, so it is very useful when looking for external partners and funding partners.

SELLO EMPRENDEDOR

Share this: