Executive Board

Ignasi colorIgnasi Pérez Arnal

(Barcelona, ​​1965), architect and expert creative training . Director of the first Department of Sustainability of  an Architecture School in Spain; he created the first course of Mobility and Accessibility; has been involved in the founding of the ESARQ of the Universitat Internacional de Catalunya, the IaaC (recognized as one of the 10 best schools of architecture in the world, Domus 2011), the Facoltà di Architettura di Alghero (recognized as the best in architecture in Italy for six years after his birth, Census 2009), and the degree studies  in Building Engineering; Director of Continuing Education at Elisava and a large etc.

But he realized that the way we teach did not fit with the way we learn and even less the way we work.

(Barcelona, 1965), arquitecte i expert en formació creativa, ha dirigit el primer departament de Sostenibilitat en una escola d’arquitectura a Espanya, va crear la primera assignatura de Mobilitat i Accessibilitat amb crèdits obligatoris, ha intervingut en la fundació de l’EsArq UIC, el IaaC (reconegut como un dels millors 10 centres d’arquitectura del món, Domus 2011), la Facoltà di Architettura di Alghero (reconeguda como la millor d’Itàlia als sis anys del seu naixement, CENSIS 2009), dels estudis de grau en Enginyeria de l’Edificació, Director de Formació Contínua a Elisava…però se’n va adonar de que la manera d’ensenyar no encaixava amb la manera d’aprendre i menys encara amb la de treballar.

Marc color

Marc Binefa i Vilà

(Tarragona, 1973), architect and director of the Master in Design and Architecture (2010-13) and the Master in Design and Habitat (2013-) at Elisava School of Design and Engineering of Barcelona (UPF), both of them worried about transdisciplinarity and educational innovation. Professor of Architectural Projects, ESARQ the International University of Catalonia and Visiting Professor at Facoltà di Architettura di Alghero at Università di Sassari. He has published his work in various media and has won several architectural awards with DOSPUNTSARQUITECTURA ®. He has just published his second book from the Master with the title: “Transmedia and Ecostrategies” eco-edited, partly self-produced by the students and with augmented reality . Co-founder of NewTURE a new culture of relation with naturethrough architecture. Co-founder of Betahaus Barcelona, ​​a social space for the new co-working class.

(Tarragona, 1973), arquitecte i director del Màster Disseny i Arquitectura a Elisava, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona (UPF), un programa de formació transdisciplinar i interessat en la innovació pedagògica. Professor de Projectes a l’EsArq de la Universitat Internacional de Catalunya i visiting professor a  la Facoltà di Architettura di Alghero de la Università di Sàssari. Ha publicat la seva obra en diversos mitjans i ha guanyat diversos premis amb DOSPUNTSARQUITECTURA®. Des del Màster acaba de publicar el seu segon llibre amb el títol de “Comunicación transmedial y Ecoestrategias proyectuales”, on a més de reflexions, mostra els continguts, no apresos sinó generats, pels seus estudiants de 15 nacionalitats diferents en aquests últims anys. Co-Fundador de NewTURE, a new culture of relation with Nature trough architecture. Co-Fundador de Betahaus Barcelona, a social space for the new co-working class.